Program for dagen


energihotellet:

11:00

Registrering konferanse

11:30

Gerd Helen Bø, ordførar i Suldal

Velkommen til Suldal: Ein jordbrukskommune sine historiske tradisjonar innan samferdsle, energi og turisme gjev grunnlag for vidare utvikling.

11:35

Lunsj

Felles lunsj på Energihotellet

kontrollrommet, hydro:

12:30

Opning av konferansen ved fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal

Perspektiv på busetjing og stadutvikling i ei tid med store endringar

12:45

Amanda Crabtree frå Art Connexion, Lille i Frankrike

The New Patrons, powerful and democratic empowerment of local communities. Example prosesses and projects in Europe.

13:15

Åshild Vetrhus, Foreininga Liv på Nes, Nesflaten

Liv og lagnad i utkanten – og korleis Nesflaten kom i gong på reisa mot prosjektet ”Views”.

– 

13:30

Kunstnaren Jeppe Hein frå Berlin

Kunsten min i det offentlege rom. Prosjektet ”Views” på Nesflaten.

14:00

Jette Cathrin Hopp frå Snøhetta

Fellesskapet i sentrum i arkitektur og stadutvikling.

14:30

Pause

14:45

Kurator Truls Ramberg frå KORO

Stadspesifikk kunst i by- og stadutvikling

15:05

Alf Waage frå Norske Arkitekters Landsforbund, BYLIVsenteret

Prosjektet “Views” i ein norsk kontekst.
Offentlege rom og arkitektur som identitetsskapar.

15:25

Reiselivsdirektør Liv Jorunn Tjelmeland frå Reisemål Ryfylke

Reiseliv som verdiskaping - ringverknader og ei veksande næring.

15:45-16:00

Spørsmål og kommentarar

Øvre suldal samfunnshus

17:00

Folkemøte:
Lansering av Liv på Nes-prosjektet “Views” av Jeppe Hein

Servering av heimelaga betasuppe v/Liv på Nes og Øvre Suldal grendautval

Fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal

Ordførar Gerd Helen Bø

Prosjektleiar Åshild Vetrhus - Views, Liv på Nes

Kunstnar Jeppe Hein - Views, Liv på Nes

Pause m/kaffe, te og kaker

Project Director Senior Architect Jette Cathrin Hopp - Snøhetta

Prosjektleiar Alf Waage - NAL, BYLIVsenteret