Liv på Nes

VELKOMMEN TIL KONFERANSE PÅ NESFLATEN 5. APRIL 2019 OM

Kunst, arkitektur og stadutvikling

 
JeppeHein_Livpånes_2019.jpg

Kunst og arkitektur som økonomisk katalysator for stadutvikling

Foreininga LIV på NES i samarbeid med Suldal kommune, Rogaland Kunstsenter, Suldal Vekst og Foundation de France inviterar til konferanse om temaet kunst, arkitektur og stadutvikling.

  • Kva type tiltak kan ei bygd nytta i møte med pendelen fråflytting og turistinnrykk?

  • Kva er eit godt liv på bygda og korleis skal ein leggja til rette for det? 

  • Korleis skal ein tenkja fleirbruksbygg i framtida på mindre stader der det er få møteplassar? 

  • Korleis kan kunstprosjekt vera ein katalysator for stadutvikling? 

 

Scroll vidare for meir informasjon

 
 

Innhald

Kunstnaren Jeppe Hein deltar og presenterer sine prosessar kring kunst i det offentlege rom, mellom anna arbeidet med verket «Views» som han har laga spesifikt for Nesflaten. Jeppe Hein har samarbeidd med Snøhetta i høve til dei arkitektoniske komponentane ved prosjektet. Representantar frå Snøhetta bidrar i konferansen med erfaringar med og betydninga av å setja fellesskapet i sentrum i arkitektur og stadutvikling, og etterpå presenterer dei sine bidrag i prosjektet «Views».

Konferansen vil elles presentera New Patrons-metoden, som er metodikken prosjektet på Nesflaten arbeidar ut frå, og ulike prosjekt realisert gjennom denne. Amanda Crabtree og Bruno Dupont frå ArtConnexion i Frankrike vil delta.

Det vil bli innlegg frå kunst, kultur og turismefeltet med tema kunstprosjekt som stadutvikling og kunst og kultur som sentrale satsingsområde for utviklinga av framtidsretta turisme i Noreg.

 
 

Scroll vidare for meir informasjon

fontene.jpg
 
image.png
 
fontene2.jpg

Bakgrunn for prosjektet

Sidan 2012 har den vesle bygda Nesflaten i Suldal kommune i Rogaland arbeidd for å få realisert eit kunstprosjekt gjennom foreininga LIV på NES og i samarbeid med kurator Amanda Crabtree frå ArtConnexion. ArtConnexkon er basert i Lille, Frankrike, og arbeidar med New Patrons-metoden. Prosjektet "Views" på Nesflaten av den danske kunstnaren Jeppe Hein, er det første større New Patrons-prosjektet i Noreg. Jeppe Hein besøkte Nesflaten i 2014 for å bli kjent med staden og historia, møta bygdafolket til dialog og lytta til dei lokale sine tankar og behov. Han utforma i etterkant eit verk for bygda. Seinare vart Snøhetta knytt til prosjektet.

 

LOKASJON

 
 
 
 
 
 
0001-2.jpg
 
 
logoar samla.jpg
 
FDF_Siege_Quadri3.jpg